Żywienie po przebytym udarze mózgu stanowi poważny problem ze względu na często występujące u chorych zaburzenia świadomości, połykania, odruchy kaszlu i niewydolność oddechową. Stany te uniemożliwiają karmienie chorego przez usta. Zaburzone połykanie czyli dysfagia jest główną przyczyną niedożywienia chorych na udar mózgu.
Niedożywienie towarzyszące chorobie dodatkowo oprócz objawów udaru mózgu wydłuża czas powrotu do zdrowia, powoduje spadek odporności, pogarsza samopoczucie i osłabia siłę mięśniową.
Wartość energetyczną diety należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od masy ciała, kondycji fizycznej, stanu zdrowia.

     Zapotrzebowanie energetyczne chorych na udar mózgu jest zwykle zwiększone z powodu pobudzenia, niepokoju, bólu, ograniczenia sprawności ruchowej, wzmożonego wysiłku podczas oddychania i wykonywania jakichkolwiek czynności.
Chorych w śpiączce odżywia się przez zgłębnik nosowo-żołądkowy dietą płynną, zmiksowaną, przygotowana z produktów naturalnych lub  dietami przemysłowymi.

      Zaleca się aby objętość diety wynosiła 1500-2500 ml, a 1ml pożywienia zawierał 1 kcal.  Większe stężenie pokarmu może uniemożliwić podawanie go przez sondę, natomiast mniejsze stężenie nie zagwarantuje podania zalecanej ilości energii i składników pokarmowych. Liczba posiłków zależy od zapotrzebowania energetycznego i objętości diety, zaleca się aby były co najmniej 4 posiłki podawane co 3,5-4 godziny o temp 37 stopni
W miarę poprawy stanu zdrowia chorego – gdy jest on świadomy, wydolny oddechowo, ma prawidłowe wydzielanie śliny, nie krztusi się – przechodzi się na żywienie doustne. Choremu podaje się wtedy pokarmy o konsystencji papkowatej, najczęściej w formie gęstych zup.
Jeżeli nie krztusi się, można mu wprowadzać małymi porcjami (przez rurkę, lyżeczkę lub specjalnym dzbanuszkiem) soki przecierowe o konsystencji półpłynnej.

       Po pewnym czasie oprócz dań miksowanych choremu podaje się potrawy przecierane, mielone, łatwo strawne. Sukcesywnie dietę można wzbogacać o pieczywo pszenne, szynki, ryby, mięso, jajka oraz potrawy o konsystencji stałej.

Wyszukaj na stronie

Galeria