Celem  Stowarzyszenia  jest:

 1. Udzielanie specjalistycznej pomocy w rehabilitacji i leczeniu osób chorych i niepełnosprawnych.
 2. Poszerzanie wiedzy z zakresu tematyki udarów mózgu, prewencji chorób układu krążenia i chorób neurologicznych
 3. Pomoc członkom stowarzyszenia w zakresie edukacji, rehabilitacji i leczenia.
 4. Udzielanie konsultacji medycznej osobom po przebytych chorobach układu nerwowego i  układu krążenia.
 5. Edukacja i wsparcie rodzin pacjentów w zakresie problematyki chorób neurologicznych i kardiologicznych
 6. Rozpowszechnianie akcji „Zapobiegamy Udarom”  jako głównego programu pomocy osobom po udarze mózgu.


Cele Stowarzyszenia  urzeczywistniane są poprzez:

 1. Organizację i finansowanie szeroko pojętej rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych, w tym wypożyczanie i udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego,
 2. Organizację i finansowanie opieki medycznej osobom chorym i niepełnosprawnym,
 3. Integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
 4. Współpracę ze środowiskiem naukowym, terapeutycznym i medycznym,
 5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami naukowymi i stowarzyszeniami o podobnym  profilu
 6. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działającymi w kraju i za granicą.
 7. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością,
 8. Organizację spotkań i imprez integracyjnych
 9. Redagowanie serwisu medycznego związanego z tematyką profilaktyki, prewencji, rehabilitacji i leczenia udarów mózgu,
 10. Prowadzenie programu autorskiego „Zapobiegamy Udarom” mającego na celu promowanie tematyki udarów mózgu w postaci ulotek, spotów, banerów, książek, filmów, spotów medycznych, wywiadów, konferencji naukowych
 11. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 12. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz inne osoby zainteresowane jego działalnością poprzez aktywność kulturalną rekreacyjną i towarzyską,
 13. Organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów,
 14. Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia zgodnych z celami statutowymi,
 15. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla pacjentów z chorobami neurologicznymi i kardiologicznymi,
 16. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodzin, terapeutów, osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy,
 17. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, w tym organizowanie zbiórek publicznych pieniędzy, aukcji i licytacji na podstawie uzyskanych zezwoleń
 18. Organizowanie i monitorowanie pracy wolontariatu.

 

Wyszukaj na stronie

Galeria