Ogromna ilość czynników ryzyka, które w dużym stopniu przyczyniają do przyspieszenia wystąpienia udaru spowodowała, że zaczęto ją klasyfikować na różne sposoby. Jedną z bardziej klarownych klasyfikacji jest podział czynników na modyfikowalne (zależne od nas) i niemodyfikowalne (niezależne od nas).

Modyfikowalne
(zależne od nas)

 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba niedokrwienna serca
 • cukrzyca -leczenie cukrzycy nie powoduje całkowitej likwidacji ryzyka, ale skutecznie może ograniczyć występowanie powikłań, gdyż prawidłowo leczona cukrzyca to prawidłowy poziom glukozy we krwi, prawidłowe ciśnienie tętnicze i poziom cholesterolu.
 • miażdżyca- może prowadzić do stopniowego zwężania tętnicy szyjnej (największej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu), aż do całkowitego jej zamknięcia
 • migotanie przedsionków – zaburzenie prawidłowej kurczliwości krwi, co sprzyja powstawaniu skrzeplin krwi, które mogą następnie z prądem krwi dotrzeć do mózgu i zablokować przepływ krwi
 • wcześniejsze udary, TIA (przemijające incydenty niedokrwienne mózgu)
 • nikotynizm- ryzyko udaru niedokrwiennego zależy od liczby wypalanych papierosów i może być nawet 6 razy większe w porównaniu z osobami niepalącymi
 • alkoholizm
 • otyłość
 • nieprawidłowe nawyki żywieniowe- prowadzić mogą do otyłości aktywności,cukrzycy, miażdżycy
 • niska aktywność fizyczna -może prowadzić do otyłości, wzrostu ryzyka wystąpienia cukrzycy, wyższego ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu.

Niemodyfikowalne
(niezależne od nas)

 • wiek (wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zgonów)
 • płeć męska
 • rasa czarna oraz populacja latynoamerykańska
 • pozytywny wywiad rodzinny
 • status socjoekonomiczny
 • czynniki genetyczne (większe ryzyko, jeśli matka, ojciec, siostra lub brat mieli udar) np. mutacje genów dla czynników krzepnięcia, białek uczestniczących w metabolizmie lipidów lub homocysteiny, recesywny allel d genu kodującego enzym konwertujący

Wyszukaj na stronie

Galeria