Jednymi z najczestszych objawów udarów mózgu są:

  • niedowład lub porażenie połowicze
  • zaburzenia czucia najczęściej jednej strony ciała
  • zaburzenia połykania
  • dezorientacja połączona z utratą przytomności
  • uczucie osłabienia, czkawka, nudności
  • zaburzenia mowy oraz rozumowania słów
  • zaburzenia widzenia, a także podwójne widzenie, zaburzenia ruchów gałek ocznych
  • zaburzenia chodzenia z utratą równowagi i zawrotami głowy
  • silny bólu głowy
  • niedowład mięśni twarzy

Objawy udaru zależą od umiejscowienia uszkodzenia w mózgu oraz od jego rozległości. !!! Nigdy nie lekceważ pierwszych objawów gdyż udar mózgu wymaga pilnego leczenia trombolitycznego, które powinno być podjęte w ciągu 4,5 godziny od incydentu wtedy rokowanie można zdecydowanie poprawić!


JEŻELI SPOSTRZEŻESZ, ŻE COŚ JEST NIE TAK, DZWOŃ 999!

LICZY SIĘ TYLKO JEDNO - CZAS!!! DZIAŁAJ SZYBKO!

Szybkie rozpoznanie to szansa na skuteczniejsze leczenie.

Wyszukaj na stronie

Galeria