„Udarowcy-liczy się wsparcie” to nazwa stowarzyszenia, które powstało w 2012 roku w Bydgoszczy. Działalność osób zainteresowanych poprawą jakości życia po udarze oraz szerzenie wielopłaszczyznowej profilaktyki sięga lutego 2010 roku kiedy to powstał serwis www.udarowcy.com.pl

Wiedza na temat przyczyn, czynników ryzyka, profilaktyki, a także objawów udaru  mózgu  jest  w społeczeństwie polskim wciąż niewystarczająca.
Udary zajmują 3 miejsce wśród przyczyn zgonów i są głównym powodem niesprawności u ludzi po 40 roku życia. W Polsce co roku udar mózgu występuje u około 70 tys. osób. Aż 30% z nich umiera w ciągu pierwszego roku, a wśród tych, którzy przeżywają aż 50% wymaga stałej opieki osób drugich.

Dlatego niezwykle istotne jest, by upowszechniać w społeczeństwie  wiedzę odnośnie pierwszych objawów udaru mózgu, zasad udzielania pomocy oraz konieczności wczesnej fizjoterapii.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której celem jest  edukacja w zakresie tematyki udarów mózgu oraz prewencji  chorób układu krążenia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy w leczeniu i fizjoterapii osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zwłaszcza z powodu chorób neurologicznych.
Jedną z głównych form działalności Stowarzyszenia  jest autorska akcja „Zapobiegajmy Udarom”, która poprzez różnorodne formy  komunikacji ma na celu propagowanie  wiedzy na temat udarów mózgu. Ponadto „Udarowcy” mają zamiar udzielać konsultacji medycznych, porad w zakresie fizjoterapii i zapewniać wsparcie zarówno chorym, jak  i rodzinom osób z chorobami neurologicznymi.

Stowarzyszenie liczy na szeroką współpracę i zaangażowanie ze strony środowisk naukowych, medycznych, jak też organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych stowarzyszeń i organizacji o podobnym profilu zarówno w kraju, jak i za granicą, a także innych osób zainteresowanych tą niezwykle ważną problematyką.

 

Wyszukaj na stronie

Galeria