konferencja udarowcy02725 września 2013 roku w Lublinie odbyło się spotkanie prasowe „Udar mózgu – sytuacja w województwie lubelskim” zorganizowane przez Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie.

W województwie lubelskim leczenie trombolityczne prowadzone jest w ponad 10 ośrodkach. Są to placówki w Lublinie, Kraśniku, Krasnymstawie, Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, Łukowie, Chełmie i Zamościu. Czas odgrywa kluczową rolę dla pacjentów po udarze. Dlatego podczas spotkania głos zabrała dr hab. n. med. Anna  Szczepańska-Szerej – Ordynator Oddziału Udarowego w Klinice Neurologii, która przedstawiła epidemiologie i dostępność terapii w województwie lubelskim oraz przedstawiła nowoczesne metody leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.

konferencja udarowcy087Im szybciej chory otrzyma dostęp do kompleksowej rehabilitacji tym większe są jego szanse na powrót do zdrowia o czym apelowali przedstawiciele Stowarzyszenia. Po raz pierwszy w województwie lubelskim przedstawiono cele i zadania Stowarzyszenia, ktorego celem jest edukacja w zakresie tematyki udarów mózgu i prewencji  chorób układu krążenia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy w leczeniu i fizjoterapii osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zwłaszcza z powodu chorób neurologicznych. Stowarzyszenie pragnie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę odnośnie czynników ryzyka, objawów udaru mózgu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wyszukaj na stronie

Galeria